ביטול עסקה

במקרה שהתגלתה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים,
הצרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) במתן הודעה באחת הדרכים הבאות: בע”פ בטלפון ,בהגעה לחנות, בדואר רשום, במייל, בפקס וכן כאן באינטרנט .
בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את מספר החשבונית/הזמנה שם מלא ומספר הטלפון, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרטים נוספים על מנת למנוע טעויות. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
בדף : צור קשר .
אי-מייל : [email protected]
טלפון: 03-6357789
כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד: אולסטאר ת.ד. 15002 ראשון לציון מיקוד 7570023