מדיניות החזרת מוצרים

במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך,למוקד שרות לקוחות  ולשלוח את המוצר חזרה או להגיע אלינו עם המוצר. ולא יאוחר מ 14 ימים ממועד האספקה. מוקד שרות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכות לביטול  עסקה 14 ימים ממועד אספקת המוצר או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ניתן להחזיר מוצרים 14 ימים מיום קבלתם או קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר.

במקרה של ביטול עיסקה יחוייב הלקוח כחוק ב5% ממחיר העיסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך בניהם.
במקרה של תקלה במוצר על הלקוח להתקשר לטלפון 03-6357789 ושם ימסרו לאן להגיע או לאן לשלוח.
במשלוח דואר יש לשלוח אלינו באריזה המקורית או אריזה שמרופדת היטב היטב .
מובהר בזאת לא תתקבלנה תלונות כאילו המוצר נשלח שלם ותקין ונשבר במשלוח !
מובהר בזאת אולסטאר מסירה כל אחריות למוצר שיגיע אלינו כשהוא שבור, ניזוק או כל חבלה שהיא .
במקרה זה אולסטאר תגיש הצעת מחיר עבור תיקון או החלפה.